Disclaimer

De inhoud van deze website is bestemd voor informatief gebruik. Aan (prijs) informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

Autohopper probeert altijd de meest juiste en actuele informatie te delen. Ondanks de constante zorg en aandacht die Autohopper aan de samenstelling van deze website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Autohopper kan geen garantie geven of rechten ontlenen aan de inhoud van deze website.

Het is niet toegestaan om informatie van deze website openbaar te maken, te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken voor andere doeleinden. Hoewel Autohopper alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Autohopper niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

De informatie op deze site, en de pagina’s behorend bij deze site, wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Autohopper sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te kunnen raadplegen.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Autohopper, welke geen eigendom zijn van Autohopper, maar die louter ter informatie voor de bezoeker zijn opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van Autohopper. Hoewel Autohopper uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Autohopper worden onderhouden wordt afgewezen. Autohopper is niet aansprakelijk voor (prijs) informatie op websites van haar vestigingen. Deze vestigingen worden door andere rechtspersonen gedreven en de daarbij behorende websites zijn niet in eigendom van Autohopper. De informatie in deze disclaimer geldt tevens voor de activiteiten en informatieverspreiding van Autohopper via sociale media zoals Facebook en Twitter.

vakantie
deal

Zomerpakket

Bespaar op je vakantie door gebruik te maken van ons zomerpakket

Kies je auto of bus
weekend
deal

Voordelige weekenddeals

Met onze speciale weekendtarieven huur je lekker voordelig een weekend lang een auto of bus!

Vertel me meer